Hrvzz Image

Konstituirana Radna skupina za informatiku i digitalizaciju Hrvatske zajednice županija

15.12.2021 15:10

Za voditelja je odabran Matija Palalić, voditelj Odsjeka za informatiku i uredsko poslovanje Karlovačke županije, a za njegovog zamjenika Božidar Rački, voditelj Odsjeka za informatizaciju i digitalizaciju Istarske županije.