Hrvzz Image

Konstituirana Radna skupina za odnose s javnošću

01.12.2017 08:18

Djelovanje radnih skupina doprinijelo je pozicioniranju Hrvatske zajednice županija kao partnera nacionalnoj političkoj razini u kreiranju ključnih politika.