Hrvzz Image

Koprivničko-križevačka županija jedan od vodećih industrijskih centara

29.12.2019 11:00

Podravka, Belupo i Hartmann samo jedni od generatora razvoja na području Koprivničko-križevačke županije.