Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Mladi izabrani političari: Ravnopravnost spolova u procesu kreiranju politika

Mladi izabrani političari: Ravnopravnost spolova u procesu kreiranju politika

Države članice EU zalažu se za promicanje ravnopravnog sudjelovanja žena i muškaraca u odlučivanju na svim razinama i politikama u  skladu s Europskim paktom za ravnopravnost spolova (2011.-2020.). Međutim, žene su i dalje značajno podzastupljene u lokalnim i regionalnim tijelima diljem EU. Prema studiji Vijeće europskih općina i regija  iz 2019.godine o Ženama u politici: lokalni i europski trendovi, samo trećina političkih donositelja odluka u Europi i oko 15% gradonačelnika čine žene. 


U travnju 2019. Europski odbor regija objavio je strategiju za ravnotežu spolova. Nakon ovog prvog koraka, povodom Međunarodnog dana žena i 25. godišnjice Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje, OR želi pozvati mlade izabrane političare da izraze svoje stavove i preporuke o tome kako osigurati ravnopravno sudjelovanje u politici i donošenje odluka u svim područjima života.


Da li se zalažete za osiguravanje ravnopravnosti spolova u svojoj regiji ili gradu? Što vaša izborna jedinica čini za unapređenje rodne ravnopravnosti? Koji su rezultati postignuti?
OR želi čuti iskustvo, rješenja koja su implementirana ali i preporuke o mjerama koje je potrebno poduzeti za uklanjanje pojedinačnih, organizacijskih i društvenih prepreka koje žene odvraćaju od ulaska u politiku.
 
Za sudjelovanje u ovom programu potrebno je ispunjavati sljedeće kriterije:
• Imati demokratski mandat kao izabrani političar na regionalnoj ili lokalnoj razini u državi članici Europske unije
• Prvoga dana događaja (4. ožujka 2020.) imati manje od 40 godina
• Ne imati mandat kao član OR ili zamjenik
• Dobro poznavanje  engleskog jezika.

Za sudjelovanje je potrebno ispuniti prijavni obrazac najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.


Izabrani kandidati, sudjelovati će u prilagođenom programu od 4. do 6. ožujka 2020. godine te će imati priliku susresti se i umrežavati se s drugim političarima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. OR snosit će putne troškove i paušalnu dnevnicu u iznosu od 269 eura. Kandidati se biraju  s ciljem da se osigura ravnoteža u pogledu spola, regionalne i lokalne zastupljenosti, političke pripadnosti i nacionalnosti. Kandidati će o rezultatima odabira biti obaviješteni početkom veljače.