Hrvzz Image

Najava konferencije „Otvorena lokalna i regionalna vlast – izazovi i prilike“

07.12.2022 07:24

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva sve zainteresirane da se sudjeluju na konferenciji „Otvorena lokalna i regionalna vlast – izazovi i prilike".