Hrvzz Image

Najava: Potpisivanje ugovora s Lječilištem Veli Lošinj o sufinanciranju posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19

07.12.2020 14:15

Ovim ugovorom Primorsko-goranska županija Lječilištu Veli Lošinj osigurava 400.000 kuna kao pomoć za ublažavanje posljedica pandemije na poslovanje ustanova u zdravstvu.