Hrvzz Image

Najbolji EU projekt 2023: Inovativnim financiranjem kotlovnica na biomasu u javnim ustanovama do zelenije budućnosti

01.09.2023 08:20

Boosting wood biomass energy market as a key for regional energy transition - Wood Key projekt je prijavljen od strane Karlovačke županije u kategoriji Doprinos poduzetništvu u Izboru za najbolji EU projekt.