Hrvzz Image

Najbolji EU projekt 2023: Osam hrvatskih i talijanskih luka dobilo virtualni muzej s ciljem promocije jedinstvenosti Jadrana

12.09.2023 07:10

REMEMBER REstoring the MEmory of Adriatic ports sites Maritime culture to foster Balanced tErritorial growth projekt je prijavljen u izbor za najbolji EU projekt u kategoriji Doprinos prekograničnoj suradnji od strane Javne ustanove RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.