Hrvzz Image

Najbolji EU projekt 2023: Projekt održivog razvoja doline Neretve kao jedinstvenog ekoturističkog područja međunarodne važnosti

12.09.2023 14:41

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve projekt je prijavljen u izbor za najbolji EU projekt od strane Razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici.