Hrvzz Image

Najbolji EU projekt 2023: Proširenjem pristaništa luke Unije lošinjski arhipelag je još bolje pomorski povezan

12.09.2023 07:12

Sanacija i produženje postojećeg pristana luke Unije – II. faza, projekt je predložen u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici od strane Primorsko-goranske županije u izbor za najbolji EU projekt.