Hrvzz Image

Najbolji EU projekt 2023: Vis projektom održivog turizma cilja na dizanje konkurentnosti i certifikat Green Destinations

12.09.2023 07:08

LABELSCAPE - integracija oznaka održivosti u politikama mediteranskog turizma projekt je proveden u Viškom arhipelagu, a u izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos prekograničnoj suradnji prijavila ga je JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.