"Priprema i provedba EU projekata"

Natječaj za upis na interdisciplinarni specijalistički studij "Priprema i provedba EU projekata"

29.09.2023 09:53

Objavljen je Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij “Priprema i provedba EU projekata” u akademskoj godini 2023./2024. – VIII. generacija, za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte.