Hrvzz Image

Nova online obuka Europskog odbora regija

06.12.2017 08:27

U ovom tečaju saznat ćete kako institucije EU funkcioniraju i rade zajedno, kako se priprema proračun EU i kako to utječe na politike i aktivnosti na regionalnoj i lokalnoj razini.