Hrvzz Image

O izazovima županija u procesu integracija ureda državne uprave

11.10.2019 12:31

Uoči reforme javne uprave kojom se od 1. siječnja 2020. godine poslovi ureda državne uprave povjeravaju županijama, Hrvatska zajednica županija i tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o organizirali su savjetovanje o izazovima s kojima se županije susreću u procesu integracija ureda državne uprave.