Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održana edukacija „Utjecaj preuzimanja poslova državne uprave na ustrojstvo, djelokrug i unutarnju organizacijsku strukturu županija“
  • Održana edukacija „Utjecaj preuzimanja poslova državne uprave na ustrojstvo, djelokrug i unutarnju organizacijsku strukturu županija“

Održana edukacija „Utjecaj preuzimanja poslova državne uprave na ustrojstvo, djelokrug i unutarnju organizacijsku strukturu županija“

12. ožujka 2020. u Zagrebu održana je edukacija na temu „Utjecaj preuzimanja poslova državne uprave na ustrojstvo, djelokrug i unutarnju organizacijsku strukturu županija“ u organizaciji LIBUSOFT CICCOM d.o.o. i Hrvatske zajednice županija. Predavači edukacije bili su Vedran Vukobrat, dipl. iur., pravni savjetnik društva Libusoft Cicom i Marina Horvat, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije.

Vedran Vukobrat, dipl. iur., pozvao je sudionike da uz otvoreni razgovor diskutiraju o pitanjima vježbenika, staža, stečenih prava i ostalih područja preuzetih poslova državne uprave, nakon čega je prepustio riječ Marini Horvat, dipl.iur., koja je započela prezentacijom odnosa Zakona o sustavu državne uprave i Sporazuma o preuzimanju poslova državne uprave, nakon čega je detaljno predstavila prava i obveze po navedenom Zakonu i Sporazumu kroz deset područja, od službenika i namještenika ureda državne uprave do sklopljenih ugovora, financiranja povjerenih poslova i upravne inspekcije. Također, Horvat je održala prezentaciju o usklađivanju statuta i drugih općih akata te nadzoru zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nadalje, sudionici edukacije imali su prilike prokomentirati izazove i specifičnosti radnopravnog službeničkog režima preuzetih državnih službenika kod sistematizacije radnih mjesta službenika koje je prezentirao Vukobrat, uz preduvjete za donošenje zakonitih rješenja, provedbu mjera Nacionalnog programa reformi i donošenje Pravilnika o unutarnjem redu. Sve su sudionice aktivno participirale u komentiranju i diskusiji održanih prezentacija primjerima specifičnima za županije iz kojih dolaze.