Hrvzz Image

Održana prva u nizu edukacija službenika za zaštitu osobnih podataka u javnom sektoru

21.12.2020 20:39

Misija ovih edukacija je ojačati ulogu službenika za zaštitu podataka te dati konačne odgovore i rješenja o tome kako da na adekvatan način usklade poslovanje svojih organizacija s Općom uredbom o zaštiti podataka.