Hrvzz Image

Održano savjetovanje o općim uvjetima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna Karlovačke županije

29.12.2015 08:41

S obzirom na veliki interes i iskazanu potrebu, Karlovačka županija planira u skoro vrijeme održati još nekoliko sličnih savjetovanja.