Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Okrugli stol "Sukob interesa u obnašanju dužnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave"

Okrugli stol "Sukob interesa u obnašanju dužnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave"

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i Koprivničko-križevačka županija u suradnji s Antikorupcijskim povjerenstvom Koprivničko-križevačke županije i Hrvatskom zajednicom županija organizira okrugli stol „Sukob interesa u obnašanju dužnosti u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Okrugli stol održat će se 21. svibnja 2019. (utorak) s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, soba broj 28/I.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa značajni dio svojih aktivnosti usmjerava u pravcu edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa, ali i  ostvarivanje suradnje i razmjene iskustava i dobre prakse sa svim tijelima i organizacijama koje u svom fokusu rada imaju pitanja suzbijanja sukoba interesa.

Cilj provedbe Okruglog stola bio bi razgovor i diskusija o pojedinim pravima i obvezama proizašlima iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.) koji među dužnosnicima na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini (općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima, kao i njihovim zamjenicima) izazivaju najviše prijepora. Osim toga značajni segment provedbe Okruglog stola je i prikupljanje razmišljanja, iskustava i prijedloga dužnosnika za unaprjeđenje sustava sprječavanje sukoba interesa koji se, prije svega, odnose na pravovremeno planiranje pojedinih preventivnih i edukacijskih aktivnosti Povjerenstva, ali i na utvrđivanje korisnih prijedloga za poboljšanje normativnog okvira za reguliranje sukoba interesa.

U radu Okruglog stola sudjelovat će predstavnici Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa te dužnosnici jedinica lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije kao i dužnosnici Koprivničko-križevačke županije.

Također je zamišljeno da se u rad uključe i članovi Antikorupcijskog povjerenstva, kao radnog tijela Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te u skladu sa zainteresiranošću i ugledni djelatnici različitih institucija (novinari, javni znanstveni stručni radnici i slično).