Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Osvrt na radnopravne i službeničke odnose u doba koronavirusa

Osvrt na radnopravne i službeničke odnose u doba koronavirusa

U ponedjeljak, 4. svibnja 2020. godine s početkom u 10 sati u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija održan je webinar na temu radnopravnih i službeničkih odnosa u doba koronavirusa s predavačem Vedranom Vukobratom, dipl. iur., pravnim savjetnikom Libusoft Cicom, informatičke i konzultantske tvrtke za razvoj i implementaciju rješenja.

Cilj webinara bio je ukazati na okolnosti novonastale situacije koronavirusa, te s kojim se mjerama i ograničenjima moraju nositi županije i proračunski korisnici kako bi osigurali uvjete za rad i normalizaciju funkcioniranja niza različitih poslovnih procesa. Vukobrat je naglasio kako je od izrazite važnosti pritom osigurati zakonitost i svrhovitost postupanja u odnosu na gotovo sve radnike i službenike u Republici Hrvatskoj, bez obzira na poslovnu djelatnost i/ili upravno područje u kojem su zaposleni, poštujući istovremeno sva obvezujuća ograničenja koja proizlaze, ili bi mogla proizlaziti, iz primjenjivog normativnog okvira, odnosno s osnova obvezujućih odluka i mjera nadležnog Stožera civilne zaštite.

Normativni okvir (Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu) koji uređuje postojeće radnopravne i službeničke odnose statične je naravi i ne predviđa modalitete postupanja prikladne i primjenjive za novonastalu situaciju. Iz tog je razloga predavač prepoznao i odgovorio na niz korisnih i važnih pitanja vezanih za radnopravne i službeničke odnose, poput organiziranja rada od kuće, (smanjivanja) plaća, korištenja godišnjih odmora i slično, uzimajući u obzir dinamiku i obuhvat izmjena normativnog okvira.

Na službenoj web stranici Libusoft Cicom informatičke i konzultantske tvrtke za razvoj i implementaciju rješenja mogu se pronaći otvoreni webinari te stručni tekstovi relevantni za aktualnu situaciju: https://www.spi.hr/