Hrvzz Image

Pogled u 2023.: Međimurska županija

04.01.2023 14:20

U svjetlu inflacije protekla je godina bila izazovna, mogli bismo reći i teška, međutim Međimurska županija nastavila je provedbu projekata financiranih iz prethodnog financijskog razdoblja EU-a, te uspješno otvarala nove investicijske cikluse čije ćemo plodove uživati u vremenu pred nama.