Hrvzz Image

Poziv studentima za sudjelovanje u izradi kurikuluma o antikorupciji

31.08.2018 11:10

Navedena trodnevna radionica namijenjena je studentima koji žele doprinijeti izradi kurikuluma o antikorupciji, a koji će kasnije biti diseminiran srednjim školama i fakultetima u Republici Hrvatskoj.