Hrvzz Image

POZIV ZA MLADE DELEGATE: Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe 2022.

16.12.2021 11:13

U sklopu svoje inicijative “Pomlađivanje politike” Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe poziva mlade ljude na sudjelovanje u radu plenarnih zasjedanja u 2022. godini.