Hrvzz Image

Predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk imenovan u Odbor regija Europske unije

07.01.2019 09:14

Predsjednik Pauk će hrvatske jedinice područne (regionalne) samouprave u Odboru regija predstavljati uz dosadašnje članove – Nikolu Dobroslavića, župana Dubrovačko-neretvanske županije, Danijela Marušića, župana Brodsko-posavske županije i Valtera Flegu, župana Istarske županije.