Hrvzz Image

Predsjednik Vlade: „Važno je da čujemo vaše prijedloge za kvalitetniju iskorištenost europskih fondova“

08.12.2017 16:21

Republika Hrvatska po prvi puta od ulaska u Europsku uniju ima priliku utjecati na kreiranje Kohezijske politike i novu financijsku perspektivu koja čeka Europu nakon 2020. godine, a samim time i snažnije promicati interese svojih građana