Hrvzz Image

Predstavljanje Priručnika o provedbi savjetovanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

21.12.2016 08:10

S ciljem standardizacije primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, u dijelu koji se odnosi na savjetovanje s javnošću, i s posebnim fokusom na županije, gradove i općine, Povjerenik za informiranje, suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer pripremio je Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.