Hrvzz Image

Predstavljanje Priručnika za provedbu savjetovanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

15.12.2016 13:30

Uključivanje javnosti u proces donošenja odluka smatra se jednom od ključnih sastavnica i obilježja demokratskih društava, a predstavlja operacionalizaciju načela participacije građana u političkom životu zajednice.