Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Preporuka Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Preporuka Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Pravobraniteljica upozorava na neprimjerenu i diskriminatornu terminologiju te daje Preporuku o korišenju ispravnih naziva i termina.

Pravobraniteljica, kao neovisno tijelo zaduženo za zaštitu prava i interesa osoba s invaliditetom, u svom se radu rukovodi Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom kao pravno obvezujućim međunarodnim dokumentom, Zakonom o suzbijanju diskriminacije te djeluje u okviru nadležnosti definiranih Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. U tom kontekstu Pravobraniteljica upozorava tijela na kršenje prava osoba s invaliditetom koje se posebno očituje u nepoznavanju kategorija osoba koje su obuhvaćene nazivom osoba s invaliditetom te u korištenju neprimjerene i diskriminirajuće terminologije.

U djelu podizanja svijesti, ali i u cilju dobivanja drugih konkretnih informacija u smislu načina komuniciranja i ophođenja bilo bi svrhovito surađivati sa savezima i krovnim organizacijama koje se bave pojedinom vrstom oštećenja:

  • Savez udruga za autizam Hrvatske, SUZAH https://www.autizam-suzah.hr/;
  • Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, SOIH https://www.soih.hr/;
  • Hrvatski savez gluhoslijepih osoba DODIR https://dodir.hr 
  • Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, HUPT https://hupt.hr/ 
  • Hrvatski savez osoba s intelektualnim poteškoćama http://www.savezosit.hr/ 
  • Hrvatski savez slijepih, HSS https://www.savez-slijepih.hr/; - Hrvatski savez gluhih i nagluhih, HSGN http://www.hsgn.hr/
  • Hrvatski savez za rijetke bolesti http://www.rijetke-bolesti.hr/; Zagreb, Savska cesta 41/3, tel. +385 1 6102-170, fax. +385 1 6177-901, www.posi.hr, e-mail: ured@posi.hr - Udruga Ludruga https://ludruga.hr/