Hrvzz Image

PRIJAVE U TIJEKU: Radionica Primjena i ograničenja primjene Zakona o pravu na pristup informacijama

27.04.2022 11:27

Radionica je namijenjena službenicima koji primjenjuju Zakon o pravu na pristup informacijama u županijskoj upravi te službenicima za odnose s javnošću.