Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem e-Savjetovanja.

Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br. 52/18 i 52/19) uređuje se istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, istraživanje i eksploatacija geotermalnih voda iz kojih se može koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida, pri čemu se ugljikovodici, geotermalne vode ili geološke strukture za skladištenje i trajno zbrinjavanje nalaze u zemlji ili u podzemlju unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Republike Hrvatske odnosno u podzemlju epikontinentalnog pojasa Jadranskog mora do linije razgraničenja sa susjednim zemljama na kojima Republika Hrvatska, u skladu s međunarodnim pravom, ostvaruje jurisdikciju i suverena prava.

Savjetovanje je otvoreno do 19. svibnja 2020. na portalu e-Savjetovanje. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13982

 

Molimo da se aktivno uključite u javno savjetovanje putem portala eSavjetovanje i slanjem svojih primjedbi na e-mail: tajnistvo@hrvzz.hr  ili sanja.slavica.matesic@skz.hr , najkasnije do 14.05.2020.