Webinar

Primjeri dobre prakse o uspostavi digitalne platforme za integraciju državljana trećih zemalja

04.03.2024 14:07

Ured Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske (MUP) u sklopu projekta “Tehnička podrška u integraciji državljana trećih zemalja u Republiku Hrvatsku”, organizira online radionicu.

Ured Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike

Hrvatske (MUP) u sklopu projekta “Tehnička podrška u integraciji državljana trećih zemalja u Republiku Hrvatsku”,

organizira online radionicu na temu:

“Primjeri dobre prakse u uspostavi digitalne platforme za integraciju državljana trećih zemalja”

07. ožujak 2024. od 10:00 do 13.00 sati (okvirno)

Organizacija radionice potaknuta je činjenicom sve većeg broja stranih radnika koji dolaze u Republiku Hrvatske; edukacija je namijenjena predstavnicima županija, općina i gradova te će baviti:

  • aktualnim promjenama u hrvatskom društvu kada govorimo o državljanima trećih zemalja (DTZ),

  • kako se regionalna i lokalna samouprava može pripremiti za dobro upravljanje aktualnostima u migracijama,

  • primjer izrade digitalne platforma Intergreat – primjer iz Njemačke (kako osigurati samostalno snalaženje DTZ-a u pristupu nekim uslugama),

  • Iskustvo u korištenju digitalne platforme od strane DTZ-a – predstavnica lokalne samouprave iz Njemačke.