Utjecaj A Ne Ukras Logo

Projekt "Utjecaj, a ne ukras"

17.06.2024 11:16

Savez društava "Naša djeca" Hrvatske i Hrvatska zajednica županija od 1. travnja 2023. godine provode projekt "Utjecaj, a ne ukras" (Influence, not just decoration).

Projekt je financiran iz CERV prgrama Europske unije, a provodi se do 31.3.2025. godine.

Glavni ciljevi projekta su jačanje uloge djece i odraslih za aktivnu dječju participaciju, povećati opću svijest i znanje djece i odraslih o vrlo važnim temama kao što su dječja prava, aktivno dječje sudjelovanje, zagovarački i participativni procesi s djecom, kako komunicirati s djecom prilikom odlučivanja, kako omogućiti djeci da ostvaruju svoja prava da budu saslušana, izražavaju svoje mišljenje te zajedno s odraslima sudjeluju u odlučivanju u životu zajednice, škole, društva. U projekt je uključeno 20 Dječjih vijeća i Dječjih foruma (Zabok, Čakovec, Varaždin, Velika Gorica, Križevci, Pregrada, Koprivnica, Ravna Gora, Samobor, Sveta Nedelja, Nova Gradiška, Lovran, Opatija, Virje, Osijek, Tuhelj, Vinkovci, Mali Lošinj, Bedekovčina, Dubrovnik).

Jedna od aktivnosti u okviru projekta je edukacija gradskih, općinskih i regionalnih vlasti na temu dječjih prava, participativnih programa za djecu i komunikacije odraslih s djecom, zagovaranja za djecu te važnost programa Županije-prijatelji djece, te Gradovi i općine-prijatelji djece.

Predviđen je ciklus od 4 radionice za predstavnike regionalnih vlasti, te ciklus od 4 radionice za predstavnike regionalnih vlasti. Edukacije će voditi stručnjakinje u području dječjih prava, participacije i zagovaranja - prof.dr.sc. Martina Ferić i dr.sc. Arijana Mataga Tintor.

Online radionice održat će se putem Zoom aplikacije prema rasporedu:

1. edukacija - 18.06.2024. (utorak) Strateško planiranje - prednosti i izazovi na putu prema otpornoj zajednici i Sudjelovanje građana/djece i mladih u kreiranju politika u zajednici

9.30 -10.30 edukacija za predstavnike gradskih i općinskih vlasti

11.00 – 12.00 edukacija za predstavnike regionalnih vlasti

2. edukacija 24.06.2024. (ponedjeljak) - Informirano donošenje odluka: što je važno znati? 

9.30 -10.30 edukacija za predstavnike gradskih i općinskih vlasti

11.00 – 12.00 edukacija za predstavnike regionalnih vlasti

3. edukacija 9.07.2024. (utorak)- Glas djece i mladih - perspektiva za održivost

9.30 -10.30 edukacija za predstavnike gradskih i općinskih vlasti

11.00 – 12.00 edukacija za predstavnike regionalnih vlasti

Osim online edukacija predviđena je jedna edukacija uživo za predstavnike gradskih i općinskih vlasti te jedna edukacija uživo za predstavnike regionalnih vlasti.