Upravljanje Dravnom Imovinom

RADIONICA: Upravljanje državnom imovinom

09.11.2023 09:23

Iako županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave u svom portfelju uglavnom nemaju puno imovine, ipak su istom dužne upravljati, koristiti se i raspolagati pažnjom dobrog gospodara, što u najmanju ruku znači kako su istu dužne evidentirati, povezati evidenciju nekretnina s evidencijom dugotrajne imovine, utvrditi vrijednost imovine koju imaju u vlasništvu i slično.

Pri tom je važno naglasiti kako je samo pitanje trenutka kada će Središnji registar državne imovine u cijelosti zaživjeti, a u tom trenutku će svi obveznici dostave podataka u roku od 60 dana od dana nastale promjene na jedinicama imovine u svom vlasništvu, morati dostavljati podatke u isti jer u protivnom podliježu ne tako malim prekršajnim sankcijama.

Osim što su županije dužne upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara, stupanjem na snagu Zakona o nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, županijama će se prenijeti u nadležnost i obveza upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i to poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovnu uporabu te građevine, a koje se nalaze na njihovom području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15).

Cilj radionice je dati odgovore na pitanja što za županije donosi novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, kako se pripremiti za preuzimanje novih poslova i obveza, kako evidentirati svoju i imovinu Republike Hrvatske koja će županijama biti prenijeta na upravljanje, kako zadovoljiti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i ispuniti obvezu dostave podataka u Središnji registar.  

Odgovore na navedena i brojna druga pitanja, donose pravni stručnjaci LIBUSOFT CICOM d.o.o., Vilma Plavčić i Vedran Vukobrat na edukaciji koja će se održati 23. studenog od 9 do 15 sati u Wespa Spaces, Zavrtnica dvorana Bond, Ulica Vjekoslava Heinzela 60, Zagreb.

Program radionice:

• Što nam donosi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske?

• Kako organizirati interne procese unutar županije i pripremiti se za prihvat i rješavanje novih zahtjeva?

• Obveza dostave podataka u Središnji registar državne imovine – možemo li uopće izvršiti navedenu obvezu?

• Povezivanje evidencije nekretnina s evidencijom dugotrajne imovine

• Klasifikacija imovine – gdje griješimo i zašto je pravilna klasifikacija imovine nužna za izvršavanje svih naloga i preporuka DUR-a?

• Procjena vrijednosti imovine