Hrvzz Image

Radionica "Financijske i revizijske aktualnosti područne i lokalne javne vlasti u 2021. godini"

15.12.2020 08:21

Centar za podršku pametnim i održivim gradovima Sveučilišta u Rijeci organizira radionicu o fiskalnim učincima novih regulatornih odredbi, ali i široj analizi mogućnosti i ograničenja proračunske aktivnosti lokalnog javnog sektora.