Hrvzz Image

Radna skupina za za socijalne politike o Nacrtu zakona o socijalnoj skrbi

02.11.2021 15:49

Radna skupina usuglasila je stav o Nacrtu zakona o socijalnoj skrbi.