Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Radni sastanak o novom Zakonu o socijalnoj skrbi: Ključno je socijalno planiranje
  • Radni sastanak o novom Zakonu o socijalnoj skrbi: Ključno je socijalno planiranje

Radni sastanak o novom Zakonu o socijalnoj skrbi: Ključno je socijalno planiranje

Uoči donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi, u srijedu 24. ožujka održan je online radni sastanak predstavnika Hrvatske zajednice županija i Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

„Posebnu pozornost potrebno je posvetiti smještaju za starije i nemoćne osobe te djeci bez skrbi i djeci i mladima s poremećajima u ponašanju. Uz to, važno je pružanje psihosocijalne pomoći udomiteljskim obiteljima te žrtvama nasilja, ali i uspostava kontinuiranih programa zapošljavanja socijalno ugroženih skupina“, uvodno je rekao predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk.

Sustav socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj jedan je od najsloženijih sustava kroz koji se osiguravaju socijalne naknade i usluge, provode postupci obiteljsko-pravne zaštite i drugi postupci. U 2018. godini osiguravali su ih 81 centar za socijalnu skrb sa 54 podružnica, Centar za posebno skrbništvo sa sjedištem i 3 dislocirane jedinice, 68  domova i centara za pružanje usluga u zajednici sa 18 podružnica i 9 dislociranih jedinica kojima je osnivač Republika Hrvatska, 45 decentraliziranih domova za starije i teško bolesne osobe, 360 pružatelja drugih osnivača i 2.943 udomiteljskih obitelji, odnosno sveukupno 3.497 fizičkih i pravnih osoba.

Državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa naglasila je da za kvalitetan sustav socijalne skrbi ključno socijalno planiranje i ostvarivanje socijalnih politika na razini županija kako bi socijalne usluge bile u potpunosti usklađene s potrebama „na terenu“. Uz to, za mapiranje socijalnih politika važno je uključivanje svih ostalih dionika koji će pridonijeti stvaranju sustava.

Podsjećamo, za potrebe izrade Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga u narednom sedmogodišnjem razdoblju, među županijama je provedena analiza stanja socijalnih usluga, a rezultate je Radnoj skupini pri Ministarstvu prezentirala članica Hrvatske zajednice županija, zamjenica župana Istarske županije Sandra Ćakić Kuhar. Time je osigurano da sve specifičnosti budu zastupljene na nacionalnoj razini. „Utvrđena su prioritetna područja i zajednički ciljevi, koji uključuju: zdrav, aktivan i kvalitetan život, odnosno razvoj socijalnih usluga u zajednici, jačanje ljudskih potencijala i razvoj volonterstva, socijalne inovacije, upravljanje socijalnim uslugama te unaprjeđenje multi sektorske suradnje“, ističe zamjenica župana Ćakić Kuhar.

Na sastanku su sudjelovale i Vesna Hajsan - Dolinar, zamjenica župana Karlovačke županije i Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije. 

Upravo zbog velikog interesa županija za razvoj i unaprjeđenje pristupa u kreiranju socijalne politike, oformljena je i Radna skupina za socijalnu politiku Hrvatske zajednice županija, čija je voditeljica Dragica Marač, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije: „Jedino suradnja i koordiniran pristup može voditi razvoju socijalnih usluga usmjerenih na korisnika, pri čemu briga o zdravom i kvalitetnom životu čovjeka treba biti u središtu sustava socijalne skrbi i svih javnih politika“.

Na radnom sastanku su naglašene razlike po županijama u broju pružatelja i korisnika usluga zbog čega je ključno raditi na ravnomjernoj pokrivenosti usluga, ali i ujednačavanju metodologije izrade planova. Osim toga, treba  promišljati o trajnim zabranama za one pružatelje usluga koji krše zakon i napraviti katalog dokumentacije koju pružatelji usluga trebaju pripremati.

Prioritetno je i razraditi pitanja nadležnosti, posebice u odnosu županija i jedinica lokalne samouprave.