Hrvzz Image

Sastanak s Državnom školom za javnu upravu: Nastavak jačanja kapaciteta javne uprave

15.12.2020 11:46

Sporazumom o suradnji Hrvatska zajednica županija i Državna škola za javnu upravu obvezale su se raditi na jačanju kapaciteta javne uprave, a korak dalje je imenovanje koordinatora po županijama. Njihova je zadaća prepoznati potrebe s „terena“ kako bi se pripremili edukativni programi za službenike lokalne i regionalne samouprave.