Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Savjet mladih Primorsko-goranske županije aktivno uključen u proces formiranja savjeta mladih na razini cijele Županije

Savjet mladih Primorsko-goranske županije aktivno uključen u proces formiranja savjeta mladih na razini cijele Županije

Savjet mladih Primorsko-goranske županije na čelu s predsjednikom Robertom Matićem održao je sastanak s 12 predstavnika jedinica lokalnih samouprava s područja Primorsko-goranske županije koje nemaju formiran savjet mladih. 

Jedan od ciljeva Savjeta mladih Primorsko-goranske županije je da se u svim jedinicama lokalne samouprave na području Županije osnuju savjeti mladih.

Na sastanku se raspravljalo o proceduralnim mogućnostima osnivanja savjeta mladih te su predloženi načini rješavanja problema s kojim su se susretale jedinice lokalne samouprave, odnosno predstavnička tijela prilikom formiranja savjeta mladih. Kao jedan od zaključaka sastanka je prijedlog da više lokalnih jedinica osnuje zajednički Savjet sukladno Zakonu o savjetima mladih te da se ulože napori u aktivnije informiranje mladih o važnosti savjeta kao tijela koje može doprinijeti unaprjeđenju njihovog položaja u društvu.

Za napomenuti je da od 36 gradova i općina u Primorsko goranskoj županiji osnovano 10 lokalnih savjeta mladih, dok je prema zadnje dostupnim podacima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (podaci iz 2017. godine) osnovano samo 106 savjeta mladih od 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske, što se nastoji ovim sastankom i potencijalnim uspjehom inicijative poboljšati.