E Savjetovanja

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima, s Konačnim prijedlogom zakona

19.06.2024 06:08

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima, s Konačnim prijedlogom zakona .

Opis savjetovanja: Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. i Provedbenom odlukom Vijeća Europske unije o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost predviđena je reforma sustava za zapošljavanje u državnoj službi kroz Investiciju C2.2. R1-I1 Centralizirani sustav selekcije. Navedenom investicijom unaprijedit će se postupak planiranja i zapošljavanja u državnoj službi kreiranjem Centraliziranog sustava za zapošljavanje, sukladno potrebama za popunom određenih radnih mjesta i potrebnim profilom službenika s odgovarajućim kompetencijama. Zapošljavanje će se provoditi centralizirano, putem online testiranja, čime će se osigurati objektivnost i transparentnost postupka izbora kandidata. Ciljana vrijednost investicije je 100% novih, stalno zaposlenih državnih službenika isključivo kroz centralizirani, digitalizirani i standardizirani sustav odabira i zapošljavanja, dostupnog putem novorazvijene IT platforme (4. kvartal 2024.). Novi sustav zapošljavanja propisan je odredbama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024., osim odredaba članaka 60. i 61. koje se odnose na plan zapošljavanja, članaka 66.-73. koje se odnose na provedbu postupka javnog natječaja i članaka 62.- 65. koje se odnose na interni oglas i bazu kandidata za rad u državnoj službi. Stupanjem na snagu odredaba o postupku provedbe javnog natječaja 1. srpnja 2024. prestaju važiti dosadašnji propisi o zapošljavanju, a nova zapošljavanja će se provoditi isključivo kroz Centralizirani sustav za zapošljavanje.

Savjetovanje je otvoreno do: 19.6.2024. i dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27791.