Hrvzz Image

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima

11.01.2017 10:30

Tijekom primjene Zakona o upravnim sporovima pojavila se potreba za jasnim propisivanjem ovlasti za poduzimanje radnji u upravnom sporu u slučaju kada je Vlada Republike Hrvatske tuženik u upravnom sporu.