Novosti / Hrvatska zajednica županija

 • SEMINAR: Strateško planiranje

SEMINAR: Strateško planiranje

Sveučilište Libertas, Institut za razvoj i međunarodne odnose i Hrvatska zajednica županija organiziraju dvodnevni seminar STRATEŠKO PLANIRANJE koji će se usredotočiti i odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • Značaj strateškog planiranja u javnom i privatnom sektoru;
 • Osnovna analiza – kako prikupiti i obraditi podatke, identificiranje problema i potreba;
 • Definiranje razvojne vizije i misije,
 • Definiranje ciljeva, prioriteta i mjera;
 • Izrada Akcijskog plana,
 • Strateško planiranje u multinacionalnim korporacijama;
 • Strateško planiranje u javnim poduzećima;
 • Evaluacija strateških programa. 

Seminar će se održati  25. i 26. ožujka 2022. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

Seminar će se održati prema uputama stožera civilne zaštite i uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

CILJEVI

 1. Polaznike uputiti u  vrste i sadržaj strateških planova, značaj planiranja za razvoj na nacionalnoj , regionalnoj i lokalnoj razini 
 2. Polaznike uputiti u značaj strateškog planiranja u kompanijama
 3. Polaznike uputiti u značaj evaluacije strateških planova
 4. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama izrade  strateški plan
 5. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama provedu evaluaciju strateškog plana
 6. Polaznicima dati konkretne savjete za izradu, provedbu i praćenje strategija u njihovim vlastitom poslovnom okruženju

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne samouprave;
 • menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i svima koji rade na izradi strateških razvojnih dokumenata;
 • poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima;
 • djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga;
 • te svima koji žele steći početna znanja i profesionalne sposobnosti u području izrade i provedbe strateških razvojnih planova .

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od šesnaest školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, rad u grupama na izradi strateških planova, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

Sanja Maleković je doktorirala ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine. Radi u trajnom zvanju  znanstvene savjetnice u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj. Glavni istraživački interesi su joj regionalni i lokalni razvoj, kohezijska politika EU, regionalna politika Hrvatske, upravljanje razvojem,  ocjenjivanje razvojnih programa i politika i strateško planiranje razvoja. Objavljivala je radove u knjigama (uključujući za Palgrave Macmillan) te  znanstvene članke u hrvatskim i inozemnim časopisima te u London School of Economics Occasional Papers. Bila je angažirana i kao konzultant u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi u svojstvu glavnog stručnjaka i koordinatora projekata na nacionalnim i projektima podržanim od strane Europske komisije. Njeno profesionalno iskustvo, uz ostalo, uključuje i angažmane za tijela državne uprave na regionalnoj i nacionalnoj razini, za Europsku Komisiju, UNDP, Međunarodnu organizaciju za rad (ILO), Svjetsku Banku, OECD, British Know How Fund,  UN Economic Commission for Europe i  UK Department for International Development. Član je nekoliko profesionalnih udruženja, uključujući Network of London School of Economics on Decentralisation in South East Europe i European Regional Science Association (ERSA). Bila je član Radne grupe Regionalni razvoj i razvoj klastera  (Nacionalno Vijeće za konkurentnost); hrvatski predstavnik u evaluacijskom timu EU programa INTERREG IIIC te član Vladinog pregovaračkog tima s EU, Poglavlje: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Bila je angažirana kao evaluator pretpristupnih programa PHARE, CARDS i IPA TAIB u Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2011. te programa IPA u jugoistočnoj Europi za razdoblje 2007.-2012. Predavač je iz područja lokalnog i regionalnog razvoja i  kohezijske politike  na nekoliko specijalističkih i poslijediplomskih studija te je su voditeljica Sveučilišnog poslijediplomskog studija Priprema i provedba EU projekata  na Sveučilišta u Zagrebu.

Sanja Tišma ravnateljica je Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Unazad 20.-ak godina sudjeluje kao znanstvenica i stručnjak u provođenju projekata Europske komisije (OBNOVA, CARDS, PHARE, ISPA), Svjetske banke i UNDP-a u zemlji i inozemstvu. Područje njenog stručnog interesa uključuje strateško planiranje i upravljanje, javnu upravu i održivi razvoj. Osobito iskustvo posjeduje u izradi strateških planova te kao trener za izradu razvojnih strategija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Vodila je izradu desetak strateških dokumenta poput novijih dokumenta Strategije razvoja Zagrebačkog Holdinga 2015.-2020., Razvojne strategije grada Zagreba, Strategije razvoja Grada Buzeta, Strategije razvoja Zavoda za zapošljavanje, itd. Također, evaluator je projekta i programa te ex-ante evaluator razvojnih strategija. Dr. sc. Sanja Tišma je predavač na kolegijima vezanim za projektni management i EU projekte na poslijediplomskim specijalističkim studijima na Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti i Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te trener za pripremu projekata financiranih sredstvima EU na poslovnom učilištu EXPERTA.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Seminar će se održati  25. i 26. ožujka 2022. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb. Seminar će se održati prema uputama stožera civilne zaštite i uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

ORGANIZACIJA SEMINARA

 • Dva dana
 • Osvježenje tijekom planiranih stanki
 • Interaktivne vježbe i simulacije
 • Prezentacije s predavanjima
 • Individualne konzultacije

ZAVRŠNA PRIMJENA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Aktivnim sudjelovanjem na seminaru polaznici usvajaju znanja i kompetencije koje obuhvaćaju sadržaje svih nastavnih cjelina programa te im se dodjeljuje potvrda (certifikat) o sudjelovanju na seminaru.

PRIJAVE

Prijave se zaprimaju do 21. ožujka 2022.  elektroničkim putem na cjelozivotno@libertas.hr, telefonskim putem na 01 5633 151; 099  209 2080 ili putem prijavnog obrasca na web stranici https://www.libertas.hr/studiji-i-programi/programi-cjelozivotnog-obrazovanja/

KOTIZACIJA
Cijena seminara iznosi 2.250,00kn po polazniku.

Za članice Hrvatske zajednice županija popust 15 posto.


Plaćanje:
Libertas međunarodno sveučilište

Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b

OIB: 98124140248

IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

1. dan petak 25. ožujka 2022.

 

 

Vrijeme

Tema/sadržaj

 

12.45-13.00

 

Dolazak sudionika

13.00-13.30

Predstavljanje trenera i sudionika

 

13.30-14.30

O strateškom planiranju

 

14.30-14.45

Pauza

 

14.45-16.15

Analiza stanja

Kako prikupiti i obraditi podatke ?

 

16.15-16.30

 

Pauza

 

16.30-18.00

 

SWOT; TOWS ; PESTLE analiza

Ganttov dijagram

 

18.00-18.15

Pauza

 

18.15-19.30

 

Vizija, misija, temeljne vrijednosti

19.30-19.45

Kraj I. dana

2. dan subota 26. ožujka 2022.

 

 

Vrijeme

Tema/sadržaj

 

9.00-10.30

Definiranje razvojnih ciljeva i prioriteta

 

10.30-10.45

Pauza

 

10.45-12.15

Ostvarenje strateškog plana – operativni / akcijski plan

 

12.15-13.15

 

Pauza  za ručak

 

13.15-16.00

 

Evaluacija strateških planova

ex ante ; mid term; ex post evaluacija

 

 

16.00-16.30

 

Zaključci seminara

ZAVRŠETAK

 

 

MOGUĆNOST SMJEŠTAJA

Boutique Hotel Le Premier nudi sudionicima programa STRATEŠKO PLANIRANJE smještaj po povoljnijim uvjetima. Rezervacija na: https://www.lepremier.hr/