Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Sjednica Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj: Predstavljeni Nacrt strategije razvoja akvakulture za 2020.-2030. i Europski zeleni plan
  • Sjednica Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj: Predstavljeni Nacrt strategije razvoja akvakulture za 2020.-2030. i Europski zeleni plan
  • Sjednica Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj: Predstavljeni Nacrt strategije razvoja akvakulture za 2020.-2030. i Europski zeleni plan
  • Sjednica Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj: Predstavljeni Nacrt strategije razvoja akvakulture za 2020.-2030. i Europski zeleni plan

Sjednica Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj: Predstavljeni Nacrt strategije razvoja akvakulture za 2020.-2030. i Europski zeleni plan

Sjednica Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija održana je u srijedu 8. srpnja u Zagrebu. Mario Jurašić iz Ministarstva poljoprivrede predstavio je Nacrt strategije razvoja akvakulture za 2020.-2030., a sjednici su nazočili i pomoćnik ministrice Ante Mišura, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, koji je prezentirao Europski zeleni plan i prateće strategije u kontekstu poljoprivredne politike, i Irena Jahutka, voditeljica službe za EU fondove u Ministarstvu poljoprivrede.

Predstavljenim strateškim ciljevima u razvoju akvakulture za razdoblje 2020. – 2030. u fokusu je sustav tehnologija i inovacija usmjerenih direktno na proizvodnju. Ciljevima se potiče i primjena učinkovitih praksi upravljanja zdravljem životinja, kao i unaprjeđenje upravljanja staništima i predatorskim vrstama na uzgajalištima te razvoj instrumenata za upravljanje rizicima.

Strategija razvoja akvakulture izrađena je na temelju dijagnostičke analize postojećeg stanja, konzultacija i savjetovanja s pripadnicima sektora te provedene dvije online ankete (u kojima je sudjelovalo 85% uzgajivača). Zasniva se na prioritetima i smjernicama Europske komisije, usklađena je i sa strateškim smjernicama u okviru Nacionalne strategije razvoja te omogućuje izradu i reviziju Nacionalnog strateškog plana za akvakulturu (NSPA) za naredni period 2021-2027. Povećanje produktivnosti i otpornosti na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti sektora akvakulture, doprinos obnovi ruralnog i obalnog gospodarstva i unaprjeđenju uvjeta života u tim područjima te poticanje inovacija u sektoru akvakulture strateški su ciljevi Strategije razvoja akvakulture.

Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak prezentirao je Europski zeleni plan i prateće strategije u kontekstu poljoprivredne politike. Naglasio je kako je poljoprivreda ključni sektor za postizanje ciljeva Zelenog plana, a strateški planovi država članica glavni instrument za ostvarenje ciljeva Zelenog plana. Nova strategija „Farm to Fork” („Od polja do stola”) definirat će novu prehrambenu politiku EU-a.

Voditelj Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj Andrija Matić napomenuo je kako je kod stvaranja strategije bitno znati koliki je doprinos kojeg cilja u kontekstu definiranih klimatskih i okolišnih ciljeva. Državni tajnik Majdak istaknuo je kako poljoprivredna politika već sada sadrži mjere koje uvažavaju potrebu zaštite okoliša i klime te je potrebno uzeti u obzir već ostvareni rezultat i napredak. Novi ciljevi trebaju biti realni i ne nametati sektoru poljoprivrede pretjerane zahtjeve koji će ugroziti njegovu konkurentnost, a za ostvarenje ciljeva strategije „Od polja do stola” i Strategije bioraznolikosti treba osigurati dostatnu razinu financiranja iz proračuna EU-a.