Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Sjednica Radne skupine za pravna pitanja o provedbi novih zakona
  • Sjednica Radne skupine za pravna pitanja o provedbi novih zakona
  • Sjednica Radne skupine za pravna pitanja o provedbi novih zakona
  • Sjednica Radne skupine za pravna pitanja o provedbi novih zakona
  • Sjednica Radne skupine za pravna pitanja o provedbi novih zakona

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja o provedbi novih zakona

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja održana je u utorak 17. rujna u Zagrebu. Kroz šest točaka dnevnog reda raspravljalo se o provedbi aktualnih zakona, ali i pripremnim aktivnostima za zakonske odredbe povjeravanja poslova državne uprave županijama.

„Povjeravanje poslova državne uprave županijama je kompleksan posao za koji je izmijenjeno mnogo zakona, njih sedamdesetak, zbog čega pripremne aktivnosti moramo ispuniti pravovremeno, uzimajući u obzir da Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine“, istaknula je voditeljica Radne skupine Marina Horvat, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije.

Podsjećamo, ministar uprave Ivan Malenica sa svojim je suradnicima u posljednjih mjesec dana obišao sve hrvatske županije kako bi se riješile nedoumice specifične za prilike „na terenu“, a uskoro će se još jednom sastati sa svim županima kako bi se uspostavio konačni konsenzus oko pitanja koja su potencijalno ostala otvorena.

U nastavku sjednice raspravljalo se o uspostavi informacijskog sustava u županijama koju donosi Uredba o uredskom poslovanju. Prepreke u uspostavi takvog softvera prezentirala je Marina Plenča Alibašić iz Zadarske županije, koja je naglasila važnost prilagodbe informacijskog sustava. Radna skupina komentirala je i probleme u objavi akata koji sadrže osobe podatke u službenom glasilu.

Raspravljalo se i o postupanju po Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina te inspekcijskim nadzorima u tom području. Anamarija Bralić Silić iz Splitsko-dalmatinske županije ukazala je na potrebu izmjene Zakona po pitanju vremena i uvjeta dostavljanja elaborata povjerenstvima.

Iz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („NN“ 17/19.)  Radna skupina raspravljala je o obvezama poslodavaca, donošenju internih općih i pojedinačnih akata.