Dravna Imovina

Što nam donosi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske?

24.11.2023 07:10

Održana je radionica na temu upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u organizaciji Hrvatske zajednice županija. Edukaciju su održali pravni stručnjaci Libusoft Cicom d.o.o., Vilma Plavčić i Vedran Vukobrat. Sudjelovalo je više gotovo 40 djelatnika županijskih upravnih odjela i Grada Zagreba.

Glavna tema bio je Nacrt Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske čije se izglasavanje u Hrvatskom saboru očekuje krajem ove godine, a stupa na snagu s početkom 2024. godine. Predstavljene su izmjene koje Zakon donosi, ali i kako će izgledati organizacija internih procesa unutar županija i rješavanje novih zahtjeva.

Riječi je bilo o obvezi dostave podataka u Središnji registar državne imovine te o klasifikaciji i evidentiranju imovine.

Predavači su predstavili povezivanje evidencije nekretnina s evidencijom dugotrajne imovine i obvezu procjene vrijednosti imovine.