Hrvzz Image

Prijavite se na kreativni natječaj "EU2ME"

14.01.2019 13:17

Kreativni natječaj jedna je od aktivnosti europskog projekta CROSSOVER kojemu je cilj potaknuti mlade na promišljanje o političkoj odgovornosti (kroz povećanje participacije na izborima za Europski parlament).