Pravna Tematsko

Tematska sjednica Radne skupine za pravna pitanja održana u Splitu

14.06.2024 19:00

U Splitu, 14. lipnja 2024. godine u Hotelu Park održana je tematska sjednica radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija naziva Postupanje po Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu te primjeri dobre prakse.

Na sjednici, uz članove radne skupine i kolega iz županija kojima je u nadležnosti upravljanje državnom imovinom, sudjelovali su kao panelisti okruglog stola, ispred Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ravnateljica Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama Ivana Pintar i Tomislav Volarević, načelnik Sektora za stanove, poslovne prostore i zemljište, zamjenik općinskog državnog odvjetnika Ljubo Prka te Nikša Maletić, pročelnik Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i izgradnju Grada Splita. Voditelj panela bila je pročelnica Upravnog odjela za nepokretnu imovinu, izgradnju i imovinsko pravne poslove Splitsko–dalmatinske županije, Anamarija Bralić Silić. Nakon uvodnog dijela izlaganja ravnateljice Ivane Pintar o donošenju podzakonskih akata samog Zakona čije izglasavanje se očekuje dijelom do rujna te o donošenju E-registra državnih nekretnina koji očekujemo do početka 2025. godine. Zamjenik općinskog državnog odvjetnika Ljubo Prka govorio je o nadležnosti državnog odvjetništva u svezi primjene Zakona kao i o obvezi sudjelovanja u novim katastarskim izmjerama kao ovlaštenicima nositelja prava državnih čestica.

Nakon rasprave i postavljanja pitanja iz prakse te dijeljenja dobre prakse kod primjene Zakona o pokretninama i nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske doneseni su zaključci koji upućuju Ministarstvo na dostavu uputa u dijelu koji se odnosi na sudjelovanje u novoj katastarskoj izmjeri i angažiranje vanjskih tvrtki za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva/županija/velikih gradova, o stajalištu Ministarstva financija za otvaranje posebnih računa kao i uputu o sustavu PDV-a za raspolaganja, uputu Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o primjeni zakona kod suglasnosti županije/velikog grada kod prijava na natječaje te u konačnici dostavu tjednog termina za prijem predstavnika Županija o konkretnim pitanjima za predmete povjerenih poslova.