Hrvzz Image

U e-savjetovanju prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

14.12.2020 09:06

Prema dostupnim podacima, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države je nešto više od 460 tisuća hektara, a odobrenim programima raspolaganja obuhvaćeno je približno 300 tisuća.