Hrvzz Image

U Virovitici održana edukacija o antikorupciji za službenike lokalne i regionalne samouprave

19.12.2019 13:28

U sklopu edukacije je predstavljen i Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, namijenjen lokalnim i regionalnim službenicima te osmišljen kao dio širih napora sprječavanja i suzbijanja korupcije.