Hrvzz Image

U Zadarskoj županiji postavljene solarne klupe

23.12.2015 13:50

Zadarska županija, u sklopu projekta „6 za 6“ postavila je 6 solarnih klupa, po jednu u svaki grad u Zadarskoj županiji.