180624 Radna Skupina Graditeljstvo 2

Varaždinska županija domaćin sjednice Radne skupine za graditeljstvo

18.06.2024 19:00

Varaždinska županija bila je domaćin sjednice Radne skupine za graditeljstvo Hrvatske zajednice županija na kojoj se raspravljalo o Izmjenama Zakona o nezakonito izgrađenim zgradama te o primjeni Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

U Županijskoj palači u Varaždinu održana je sjednica Radne skupine  za graditeljstvo Hrvatske zajednice županija, a sjednici su nazočili županijski pročelnici koji se u svom djelokrugu bave  poslovima prostornog uređenja i graditeljstva, izdavanjem upravnih i neupravnih akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja te ostalim poslovima.

Sjednicu je otvorio te vodio voditelj Radne skupine za graditeljstvo Hrvatske zajednice županija, ujedno i pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije  Mario Sambolec, a sve prisutne je na početku pozdravio župan Anđelko Stričak poželjevši im ugodan rad naznačivši kako je Varaždinska županija nakon Radne skupine za pravna pitanja te Koordinacije za protokol domaćin članovima Radne skupine za graditeljstvo.

Kako je naznačio voditelj Radne skupine za graditeljstvo Mario Sambolec sjednica je bila prilika da se članovi Radne skupine upoznaju s Izmjenama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, Izmjenama  Zakona o nezakonito izgrađenim zgradama, a raspravljalo se i o izazovima u primjeni Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike  Hrvatske te o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina.

Nakon sjednice, članovi Radne skupine za graditeljstvo su u neslužbenom dijelu posjetili Centar za posjetitelje u Županijskoj palači.