Meeting

Važnost antikorupcijskih politika u kontekstu funkcioniranja lokalnih i regionalnih razina – okrugli stol

06.05.2024 08:49

Ministarstvo pravosuđa i uprave organizira okrugli stol „Važnost antikorupcijskih politika u kontekstu funkcioniranja lokalnih i regionalnih razina”.

Okrugli stol na temu antikorupcijskih politika u kontekstu funkcioniranja lokalnih i regionalnih razina održat će se 9. svibnja 2024. u Varaždinu, na lokaciji TECH PARK Zagrebačka 89.

Ovaj Okrugli stol dio je nacionalne antikorupcijske kampanje u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje od 2021. do 2026., koja se provodi kako bi se ojačala svijest građana o štetnosti korupcije, nužnosti njezina sprječavanja i suzbijanja te svijest o postojećim kanalima prijavljivanja i mehanizmima zaštite prijavitelja nepravilnosti.

U okviru ovog Okruglog stola cilj je potaknuti raspravu o radu, ovlastima i iskustvima neovisnih tijela koja djeluju u područjima prevencije korupcije na lokalnim i regionalnoj razini. Osim toga, planirano je usmjeriti raspravu i u drugom smjeru prema sagledavanju učinaka djelovanja ovih neovisnih tijela na funkcioniranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a uzimajući u obzir njihove obveze u kontekstu relevantnog zakonodavnog okvira u područjima javne nabave, pristupa informacijama o radu tijela javne vlasti, upravljanja sukobom interesa i financiranja političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Na panelima će sudjelovati predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave, Povjerenica za informiranje, predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, predstavnici Državnog izbornog povjerenstva te predstavnici Hrvatske zajednice županija i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.